Saturday, April 23, 2016

Jawapan Mingguan Didikku Tahap 1 4/2016

Jawapan Bahasa Melayu Tahun 1 4/2016

Unit 7
1 D   2 B   3 A   4 C   5 C

Jawapan Bahasa Melayu Tahun 2 4/2016

Unit 7
1 B   2 D   3 D   4 D

Jawapan Bahasa Melayu Tahun 3 4/2016

 
1 B   2 B   3 D   4 B

Jawapan Latihan Penulisan A 4/2016

 
1 menikmati
2 menerangkan
3 memerhati
4 memakai
5 mengambil

No comments:

Post a Comment