Monday, July 29, 2013

Buku Kerja untuk Program LINUS

SIRI PRA-LINUS

Siri Pra-Linus ini merupakan buku yang mengikut pendekatan yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu pendekatan belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh.

Buku ini sangat sesuai digunakan oleh murid-murid Tahun Satu yang bakal menghadapi Ujian Saringan LINUS mahupun murid-murid yang bakal menjejaki kaki ke Tahun Satu sebagai persediaan untuk mereka menguasai literasi dan numerasi sebelum mengikuti pendidikan tersebut secara formal di sekolah.

---------------------------------------------------

Literasi Menulis



Numerasi Bertulis

# E-Book Preview: http://www.leebook.com.my/e-book/e-book/Workbook/PLBMMM/Default.html

---------------------------------------------------------------------
LEMBARAN PROGRAM LINUS
* Meningkatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira dalam kalangan murid-murid Tahun 1.

* Memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang bentuk soalan yang terdapat dalam Instrumen Literasi Menulis dan Numerasi Bertulis Tahun 1.

Lembaran Literasi Menulis Bahasa Malaysia Tahun 1


Lembaran Numerasi Bertulis Matematik Tahun 1