Wednesday, May 13, 2015

Jawapan Mingguan Didikku Tahap 1 6/2015

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 1  6/2015

Unit 12
1  buah rambutan.
2  raga besar. 
3  buah rambutan.
4  membuang kekotoran.

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 2  6/2015


Unit 10
1  sumbangan
2  perpustakaan
3  set komputer
4  buku cerita
5  kamus 
6  carta 
7  poster
8  sayang

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 3  6/2015

Unit 9
1  Penulis paling minati permainan catur.
2  Jumlah pemain catur ialah dua orang atau lebih.
3  Permainan catur diadakan di tempat yang terbuka atau tertutup.
4  Peralatan yang digunakan di dalam permainan catur ialah papan catur dan buah catur.
5  Permainan catur menjadikan otak kita aktif dan cerdas.

Jawapan Latihan Penulisan C  6/2015


1  bangga
2  bertanggungjawab
3  kasih sayang
4  bersyukur
5  semangat patriotisme

No comments:

Post a Comment