Thursday, March 5, 2015

Siri i-Think Bahasa Malaysia Tahun 4 [Akan Datang]


Siri i-Think Bahasa Malaysia Tahun 4

- berdasarkan UPSR
- bahan sokongan terbaik yang harus dimiliki

- mengikut bab di dalam buku teks
- memupuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan murid.
- prestasi murid meningkat selepas menggunakan alat berfikir dalam pembelajaran dan pengajaran

-------------------------------------------
Mengandungi:
> pengenalan 8 i-Think:
                                       - Peta Bulatan
                                       - Peta Buih
                                       - Peta Buih Berganda
                                       - Peta Pokok
                                       - Peta Dakap
                                       - Peta Alir
                                       - Peta Pelbagai Alir
                                       - Peta Titi
                                     
> 38 peta i-Think mengikut bab di dalam buku teks
> cadangan aktiviti yang sesuai untuk murid
> contoh jawapan

----------------------------------------------
PENGENALAN:


CONTOH CARTA:

1 comment: