Friday, February 24, 2012

Alam Haiwan (Akan Datang!)"Alam Haiwan" ini ditulis khas untuk meningkatkan pengetahuan murid-murid tentang keistimewaan dan keunikkan setiap haiwan. Dengan ilutrasi menarik, laras bahasa mudah difahami dan fakta yang tepat merangsang murid dalam pembelajaran Sains secara menyeronokkan!

No comments:

Post a Comment