Friday, October 19, 2012

Buku Sumber Dunia Sains Dan Teknologi

Buku Sumber Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1


Buku Sumber Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 2


### Berdasarkan Buku Teks ###

Menepati KSSR


Isi Kandungan
* Bertepatan dengan sukatan pelajaran KSSR Tahun 1 dan Tahun 2
* Mengandungi ilmu pengetahuan tambahan yang berkaitan


Penulisan
* Menggunakan ayat yang Tambahan ringkas dan mudah difahami
* Menggunakan istilah saintifik yang tepat dalam bahasa Malaysia - bahasa Inggeris


Gambar
* Menggunakan gambar yang sebenar dan menarik


Tambahan
* Soalan tambahan disediakan untuk setiap unit untuk menggalakkan dan membantu murid memahami dengan lebih berkesan

No comments:

Post a Comment