Thursday, May 24, 2012

Sains dalam Kehidupan Harian (Akan Datang!)


Siri 《Sains dalam Kehidupan Harian》merangkumi 11 buah buku. Bahasa yang mudah difahami dan gambar yang menarik digunakan untuk menerangkan fenomena kehidupan harian.


Kandungan buku di dalam siri ini jelas dan padat serta dapat meluaskan pengetahuan pembaca tentang sains.

No comments:

Post a Comment