Thursday, February 19, 2009

Belajar Sains dalam komik!

Satu-satunya Komik Sains Dwibahasa Berdasarkan Sukatan Pelajaran Sains di Malaysia.

Sains Adik


--Majalah bulanan ini diolah berdasarkan Sukatan Pelajaran Sains Tahun 1 dan Tahun 2.


--Sesuai untuk pembaca muda(5-8 tahun) .


--Membantu murid-murid Tahun 1 dan Tahun 2 menguasai ilmu Sains melalui komik.


--Dwibahasa(Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) .


--Buku bacaan yang paling sesuai bagi murid-murid Tahun 1 dan Tahun 2 untuk mempelajari Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Harga jualan:
RM3.50(Semenanjung) RM3.90(Sabah,Sarawak)

Langganan 8 isu:
RM28(Semenanjung) RM 31.20(Sabah,Sarawak)

Untuk maklumat lanjut,sila layari E-book di laman web:http://www.leebook.com.my/chinese/e-book/SA85/Default.html


Tunas Sains

--Majalah bulanan ini diolah berdasarkan Sukatan Pelajaran Sains Tahun 3 dan Tahun 4.

--Sesuai untuk pembaca muda(9-10 tahun) .

--Membantu murid-murid Tahun 3 dan Tahun 4 menguasai ilmu Sains melalui komik.

--Dwibahasa(Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) .

--Buku bacaan yang paling sesuai bagi murid-murid Tahun 3 dan Tahun 4 untuk mempelajari Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Harga jualan:RM3.50(Semenanjung)RM3.90(Sabah,Sarawak)

Langganan 8 isu: RM28(Semenanjung) RM 31.20(Sabah,Sarawak)

Untuk maklumat lanjut,sila layari E-book di laman web:http://www.leebook.com.my/chinese/e-book/tunassains/Default.html


Rakan Sains


--Majalah bulanan ini diolah berdasarkan Sukatan Pelajaran Sains Tahun 5 dan Tahun 6.


--Sesuai untuk pembaca muda(11-12 tahun) .

--Membantu murid-murid Tahun 5 dan Tahun 6 menguasai ilmu Sains melalui komik.

--Dwibahasa(Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) .

--Buku bacaan yang paling sesuai bagi murid-murid Tahun 5 dan Tahun 6 untuk mempelajari Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.


Harga jualan:
RM3.50(Semenanjung) RM3.90(Sabah,Sarawak)

Langganan 8 isu:
RM28(Semenanjung) RM 31.20(Sabah,Sarawak)


Untuk maklumat lanjut,sila layari E-book di laman web:http://www.leebook.com.my/chinese/e-book/Rakan%20Sains/Default.html

No comments:

Post a Comment